Tribes of Midgard logo

Co jeśli nie jestem w stanie ukończyć zadań?

Jeżeli nie jesteś w stanie ukończyć zadań, lecz chcesz pozostać w Midgwardii, możesz pominąć zadania z danego tygodnia. Możesz to zrobić tylko 3 razy z rzędu. Później usuniemy Cię z Midgwardii, możesz jednak ponownie starać się o przyjęcie.

The Midguardian Program is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. Would you like to continue?

The Tribes of Midgard newsletter is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. By signing up, you will receive news about the game via email. You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of the emails you receive from Norsfell. For more information about Norsfell’s privacy practices, please see Norsfell’s Privacy Policy.