Tribes of Midgard logo

Co jeśli chcę zrezygnować z Midgwardii?

Jeżeli chcesz opuścić Midgwardię z własnej woli, kliknij przycisk „wypisz mnie” w stopce ostatniego maila z zadaniami dla Midgwardii. Twoja rola na Discordzie również zostanie usunięta.

The Midguardian Program is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. Would you like to continue?

The Tribes of Midgard newsletter is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. By signing up, you will receive news about the game via email. You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of the emails you receive from Norsfell. For more information about Norsfell’s privacy practices, please see Norsfell’s Privacy Policy.