Tribes of Midgard logo

Kim jest aktywny midgwardzista?

Aktywny midgwardzista to taki, który wypełnia przynajmniej jedno zadanie tygodniowo lub daje nam znać, że w danym tygodniu wciąż aktywnie uczestniczy w grze. Jeżeli midgwardzista pozostaje nieaktywny przez 3 kolejne tygodnie, jego miejsce zajmie inny midgwardzista.

The Midguardian Program is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. Would you like to continue?

The Tribes of Midgard newsletter is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. By signing up, you will receive news about the game via email. You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of the emails you receive from Norsfell. For more information about Norsfell’s privacy practices, please see Norsfell’s Privacy Policy.