Tribes of Midgard logo

Czy muszę być streamerem, żeby dołączyć do Midgwardii?

Nie! Midgwardia jest otwarta dla wszystkich rodzajów graczy, więc nie musisz mieć żadnych fanów w społeczności, aby dołączyć. Co więcej, podczas dołączania prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności, nie możesz więc udostępniać informacji, które posiadasz.

The Midguardian Program is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. Would you like to continue?

The Tribes of Midgard newsletter is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. By signing up, you will receive news about the game via email. You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of the emails you receive from Norsfell. For more information about Norsfell’s privacy practices, please see Norsfell’s Privacy Policy.