Tribes of Midgard logo

A co jeśli moja prośba zostanie odrzucona?

Staramy się przyjąć jak najwięcej osób, mamy jednak pewien limit. Jeżeli odrzucimy Twoje zgłoszenie, być może znaleźliśmy w nim jakiś problem lub mamy komplet członków. W takim przypadku możesz próbować ponownie za 2 tygodnie!

The Midguardian Program is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. Would you like to continue?

The Tribes of Midgard newsletter is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. By signing up, you will receive news about the game via email. You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of the emails you receive from Norsfell. For more information about Norsfell’s privacy practices, please see Norsfell’s Privacy Policy.