Tribes of Midgard logo

Czy program będzie się zmieniał?

Midgwardia dopiero rozpoczyna działanie, dlatego możecie spodziewać się zmian i aktualizacji. Na przykład system punktów nie jest jeszcze ukończony, chcemy do niego dodawać więcej nagród. Z pomocą waszych uwag chcemy stworzyć jak najuczciwszy system.

The Midguardian Program is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. Would you like to continue?

The Tribes of Midgard newsletter is operated by Norsfell Games and is subject to Norsfell’s Privacy Policy. By signing up, you will receive news about the game via email. You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of the emails you receive from Norsfell. For more information about Norsfell’s privacy practices, please see Norsfell’s Privacy Policy.